Co to jest wycena nieruchomości?

Co na to ustawa o gospodarce nieruchomościami 1997 r. ?

Wycena nieruchomości dokonywana przez Rzeczoznawcę Majątkowego to postępowanie, które prowadzi do określenia wartości nieruchomości ! Określanie wartości to określanie wartości jako przedmiotu prawa własności do nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości.

Art.  150.  [Wycena] Ustawy o gospodarce nieruchomościami

W wyniku wyceny nieruchomości dokonuje się:

  • określenia wartości rynkowej;
  • określenia wartości odtworzeniowej;
  • ustalenia wartości katastralnej
  • określenia innych rodzajów wartości przewidzianych w odrębnych przepisach.

Wartość rynkową określa się dla nieruchomości, które są lub mogą być przedmiotem obrotu.

Wartość odtworzeniową określa się dla nieruchomości, które ze względu na rodzaj, obecne użytkowanie lub przeznaczenie nie są lub nie mogą być przedmiotem obrotu rynkowego, a także jeżeli wymagają tego przepisy szczególne.

Wartość katastralną nieruchomości ustala się dla nieruchomości, o których mowa w przepisach o podatku od nieruchomości.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *