Wycena nieruchomości

Usługi z branży wycen nieruchomości wykonują tylko uprawnieni przez ministerstwo Rzeczoznawcy Majątkowi.

Operat szacunkowy wykonuje się dla różnych celów.
Rzeczoznawca majątkowy ma wyłączne uprawnienia do szacowania wartości nieruchomości, jak również maszyn i urządzeń stale związanych z nieruchomością. Rzeczoznawca wykonuje operaty szacunkowe dla celów:
–    pomiaru efektywności inwestycji w nieruchomości;
–    określania wartości nieruchomości dla celu sprzedaży;
–  określania skutków finansowych związanych z uchwalaniem albo zmianami planów miejscowych;
–    określania wartości nieruchomości dla celów kredytowych;
–    określania wartości nieruchomości dla opłat adiacenckich;
– określania wartości nieruchomości oraz ich możliwości rozwojowych dla inwestorów indywidualnych;
– wycena nieruchomości dla podwyższenia, aktualizacji środka trwałego firmy w związku z ustawą o rachunkowości;
– w końcu rzeczoznawca może wykonać operat dla celów związanych z podziałem nieruchomości np. po rozwodzie, zniesieniem współwłasności oraz dla wielu innych celów.

 

 

Ile warta jest Twoja nieruchomość?

Potrzebuję wycenić swoją nieruchomość i co dalej?

Jakie dokumenty powinnam/powinienem przygotować?

  • numer księgi wieczystej,
  • wypis i wyrys z rejestru gruntów bądź kartoteki lokali
  • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
  • pozwolenie na budowę lub pozwolenie na użytkowanie budynku,
  • projekt techniczno-budowlany budynku wraz z rzutami poszczególnych kondygnacji,
  • umowa przedwstępna/ rezerwacyjna – w przypadku rynku pierwotnego
  • kosztorys prac wykończeniowych budynku (jeśli dotyczy),
  • inne dodatkowe dokumenty wymagane ze względu na cel, dla którego wykonywana jest wycena.

Czy wycena nieruchomości dla celu sprzedaży jest mi potrzebna?

Oczywiście wycena dla takiego celu nie jest wymagana przez strony, czy zatem zupełnie bezcelowa? Otóż czasami, gdy dla nieruchomości nietypowej, czy też dla której sprzedający ma kłopot ze wskazaniem ceny ofertowej sprzedaży, wydaje się, że wycena i wskazanie wartości rynkowej przez Rzeczoznawcę będzie bardzo zasadne. Daje to stronom transakcji swego rodzaju komfort, że sprzedający nie traci a kupujący nie przepłaca. Taki stan rzeczy jest czasem niezastąpiony dla szybkiej sprzedaży nieruchomości.

 

Skontaktuj się w sprawie wyceny nieruchomości a my gwarantujemy pełne zaangażowanie i nowoczesne narzędzia.